Leta i den här bloggen

söndag 24 januari 2021

Det anstötliga evangeliet


 Vilken irriterande bok. Vem tror han att han är denna Mats Selander. Tror han att han vet mera än oss andra och har mer insikt i evangeliet än oss andra. Så irriterad jag blir när han här kommer och väcker mig ur min bekvämlighet och människofruktan. Jag som hade byggt upp ett så skönt evangelium som tar full hänsyn till människan, är ganska så politiskt korrekt, kränker inte någon och bara är så fullt av kärlek och accepterande. Jag som lyckas så bra med att nå människor utan att tala om omvändelse, dom, synd, helvete och annat som är anstötligt.

Trots att man kan bli mycket irriterad på Mats Selander och hans bok känslomässigt så är den enormt viktig. Den är något av en väckarklocka som lyckas med att skapa en längtan i en efter det anstötliga evangeliet. För visst har han rätt när han beskriver hur vårt individualistiska samhälle med jaget/ människan i centrum som den högsta moraliska auktoriteten varit med och fått oss troende att kompromissa bort det som känns anstötligt och svårt. Det predikas säkert mycket evangelium i dag som inte är det evangelium som Jesus predikade.

Hur mycket vi än vill glömma och gömma så är det väldigt stora delar av Nya testamentet som talar om hur viktig omvändelsen är för frälsningen och tron, hur fruktansvärt skadlig synden är och hur den har förstört och förstör oss och att det kommer att komma en evig dom. Vi ska alla dömas om vi vill eller inte. Helvetet är också en sann verklighet vi inte kan gå förbi. Vi kan också fråga oss om vi har några rättigheter inför Gud som har skapat allt och vi lever och andas på grund av hans nåd. 

Det anstötliga evangeliet visar på hur kontroversiell kärnan är i den kristna tron. Hur omvälvande det sanna evangeliet är och hur det skapar avsky hos endel människor medan andra tar det till sig.   

torsdag 21 januari 2021

Som skuggan följer ljuset

 

Vibeke Olsson är en fantastisk berättare. Vilken underbar författare och vilket härligt litterärt verk hon gett oss med sina böcker om Bricken på Svartvik. Ja, de är historiskt värdefulla och givande romaner om tiden från 1860-talet ända in på 1930-talet. 

Som skuggan följer ljuset är den sjunde boken i serien om Bricken. Hon är nu 63 år och skotten i Ådalen 1932 finns som en mörk skugga över allt det som sker i samhället och i världen. Bricken är bekymrad över sina barn och barnbarn och vill förmedla hopp och framtidstro till dem. Själv så funderar hon mycket på det som hänt i hennes liv och på sågen i Svartvik och socialdemokratin, kommunismen och baptismen. Den osäkerhet de lever i, den osäkerheten har alltid funnits, men man kan aldrig ana sig till vad som händer en själv, familjen och i samhället och världen. Sorg och glädje, oro och lugn tycks följa människan genom livet.

De tidigare böckerna om Bricken:

Sågverksungen

Bricken på Svartvik

Sågspån och eld

Amerikauret

Glödens färger

Som ett träd i skogen

måndag 18 januari 2021

Vad händer efter döden?


 Det var efter sin mors död Randy Frazee började grubbla mer över vad som händer efter döden. Han tycker om att leva, livet här är fantastiskt och det finns mycket vackert i vår värld. Men han är också rädd för döden. 

Randy började studera Bibeln och fundera över vad den säger. Vad händer då vi dör? Vart kommer vi då vi dött? Finns det ett liv efter döden? Randy menar att Bibeln talar om livet här och nu, livet däremellan (där vi är då vi dött tills Jesus kommer tillbaka) och om det eviga livet. Boken har sex kapitel som berör de väsentligaste frågorna kring döden och livet och vad Bibeln säger om det. Kapitlens rubriker är: Är Jesus tillräcklig? Vad händer om jag dör utan Kristus? Vad händer om jag dör med Kristus? Vad händer om jag inte känner Kristus när han kommer tillbaka? Vad händer om jag känner Kristus när han kommer tillbaka? Till dess. 

Mycket intressanta frågor eller kapitel rubriker som Randy går grundligt igenom och berättar om vad han sett och upptäckt i Bibeln kring dem. Givande, tröstande och hoppfullt berättar han och ger lite nytt perspektiv och får en att lyfta blicken för att både se och förstå lite mera.

Fräls oss från ondo

Det är ett ständigt aktuellt ämne och kommer säkert att alltid vara ett aktuellt ämne, makt och maktmissbruk som Fredrik Lignell och Helen Västberg tar upp i Fräls oss från ondo.
Människor med makt finns överallt i vårt samhälle och maktmissbruk kablas upp i våra tidningar nu som då. Men maktmissbruk i församlingar med andliga och teologiska förtecken och en oftast godtrogen skara som inget vågar säga eller blundar för saken är ett känt men ofta återkommande problem. 

Men varför är det just i kyrkor och församlingar som maktmänniskor träder fram och missbrukar sin makt? Vilken grogrund finns just där? Varför är man ofta så dålig på att konfrontera, avslöja och ta itu med maktmänniskan och problemet då det uppstår?
Hur känner man igen en maktmänniska? Vilka signaler ger en makt benägen människa sin omgivning? Hur funktionerar de? Och hur kan man hjälpa maktmänniskan och kan man det?

De här och många andra frågor tas upp och reflekteras över i boken. Vi kommer inte undan att det även finns maktmissbruk hos oss själva precis som hos andra. Jesus talade om makt och hade makt, men hur utövade han den? Vilka möjligheter har vi att hjälpa människor till helande och upprättelse då de utsatts för övergrepp i familjen, kyrkan eller arbetslivet på grund av makt?

En viktig och givande bok för alla som är kyrkligt aktiva och för alla som lever i vårt samhälle där mycket maktmissbruk förekommer i olika grad och positioner.
 

söndag 10 januari 2021

Biblar

Nya testamentet som roman. Nä, det blev lite fel. Det är en romansättning av Nya testamentet. Eller egentligen så som den skrevs från början. Då fanns ju inte versnummer, rubriker eller fotnoter. Utan bara texten rakt upp och ner så som den skrevs. 

I den här utgåvan av Svenska Folkbibeln så har man velat avspegla just den enkelhet som den första texten hade. Man läser den helt enkelt som en vanlig bok. 

Jag måste säga att det känns väldigt speciellt att läsa Nya testamentet på det här sättet. När versindelning och kapitel och annat inte finns med så läser man på ett nytt sätt och kanske mer med skärpa. Här finns inga anteckningar och understrykningar från förr att fastna i. Man upptäcker texten på nytt.


nuBibeln från Sjöbergs Förlag är också det en ny översättning. Man har försökt även här göra texten så modern som möjligt utan att pruta på vad grundtextens säger. Texten är väldigt läsvänlig och flyter bra och känns modern och vad jag förstår så har man lyckats väl med att hålla sig till originalet. Det finns också förklarande och bra fotnoter.

Den version jag fick och som har blivit populär är den som kallas Inspirationsbibeln. Den är tryckt med bilder runt texten som man själv ska kunna färglägga då man läser. Det finns också möjlighet till anteckningar vid sidan om. Säkert finns det många som tycker om att sitta och färglägga då de läser en text eller lyssnar på en predikan från den text som är uppslagen, men det är nog inget för mig. Men det har inte hindrat mig från att läsa och studera ordet i den här översättningen. 


 
 

Genom Psaltaren med Derek Prince

 

Derek Prince (1915-2003) var en internationellt erkänd som en duktig bibellärare. Han hade studerat grekiska och latin samt hebreiska och arameiska och kunde tala flera språk. Det var under andra världs- kriget han kom till tro och efter kriget började han sin förkunnargärning som sträckte sig över hela världen. Han skrev ett femtiotal böcker och gjorde många inspelningar av sina bibelstudier både för att lyssna på och kunna se på.

Genom Psaltaren är en andaktsbok där Derek Prince tar oss med till Psaltaren och till källan bakom Davids böneliv. Det är 101 meditationer för uppmuntran, inspiration, vägledning fritt för oss att dricka ur så mycket vi vill. Psaltaren är ju en av Bibelns mest älskade böcker och är för många en bönebok och Derek Prince hjälper oss verkligen att fördjupas i vårt böneliv med psaltaren. 

Medan staden sover

 

Författarna är två barndomskamrater; Torbjörn Åhgren är polis och kriminalkommissarie i Göteborg, Torgny Wirén är skol- och ungdomspräst i Jönköping. Det är deras båda yrken som ligger till grund för denna roman eller kriminalroman om man så vill. De har verkligen lyckats skapa en fängslande berättelse.

Vi får möta den unga prästen Rebecca Calderoni, omtyckt, älskad, hjälpsam och med en tragisk bilolycka i sitt förflutna som ligger som en mörk matta över hennes tro och tillit till Gud. Man får också en liten inblick i Rebeccas kollegers liv Urban och Erik. Vi får möta polisen Daniel och hans kollega Ulrika och deras chef Wilson. Alkoholisten och knarkaren Kent och ungdomarna i klostret. Det är många personer som dyker upp i romanen men det fina är att de växer fram mer och mer under historiens gång. Man märker plötsligt att man kommit dem nära och lärt känna och lär känna dem mer och mer. 

Hela historien börjar med att Rebecca får ett samtal om en fest där två av hennes konfirmander förolyckats genom att ta droger av dålig kvalité varav den ena dör. Det som ser ut som en enskild tragisk händelse leder Rebecca mer och mer in i en värld av mörker, ondska och brutalitet. Medan hela tillvaron runt Rebecca rasar samman så tvingas hon också ta itu med sin egen tro, världsbild och syn på människan.