Leta i den här bloggen

torsdag 28 februari 2019

Vad skulle du göra om du inte var rädd?


Staffan Hellström har skrivit en tunn bok om förändring och ledarskap. Man kan säga att han lägger fokus på rädslan. Är vi rädda för att göra något av olika orsaker så blir inget gjort. Rädslan är inte vårt rätta sätt att vara på. Men kommer vi över rädslan, kan gå förbi den, lämna den, kan mycket ske och förändras i våra liv och i församlingen.

Han skriver att bokens ärende är att gjuta mod i dig som ledare och er som ledarteam till att göra upp med rädslor och i tro våga ta modiga beslut, som kommer att förändra vår och kommande generationers liv! Han berättar sedan om sin egen församling Home Churchs resa och om erfarenheter och ledarskap. Staffan får mycket till uppmuntran att rymmas på 93 sidor.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/vad-skulle-du-gora-om-du-inte-var-radd-staffan-hellstrom

torsdag 21 februari 2019

Resan som fortsatte

Simon Ådahl återkommer här med att berätta om hur livet fortsatt efter hans radikala möte med Jesus. Han börjar med att berätta om hur han tidigare var en ubåtskristen som kom upp till ytan ett par timmar på söndagen för att sedan dyka igen under veckan.
Simon menar att det här var ett förödande liv som är religion och som hämmar och kväver oss och inte en relation till Jesus som är liv och ett överflödande liv.

I två tredjedelar av Resan som fortsatte får vi vittnesbörd om hur människor blivit helade, befriade, frälsta och fått en ny relation till Jesus. Vi får även möta människor som berättar om hur de i sina liv mitt i vardagen på jobbet går med Jesus och ber för människor som blir helade, befriade och frälsta.

Det är en uppmuntrande läsning om vad Gud kan göra genom vanliga människor mitt i vardagen.


https://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/resan-som-fortsatte-simon-adahl

torsdag 14 februari 2019

Kyrkans första tid

Jag trodde, på grund av titeln, att boken handlade om den första församlingen(arna). Jag trodde att Carl-Erik Sahlberg skrev om den första församlingen utgående från Apostlagärningarna och de problem som kämpade med.
Jo, det gör han men inte så som jag trodde. Kyrkans första tid är en kommentar till Matteusevangeliet Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen. Dessutom är det en reviderad och utökad utgåva. En mycket bra bok att ha med sig i sin bibelläsning. Varför det?

Först så får man en introduktion till vem som skrivit bibelboken, varför, när, andra källor som beskriver samma tid och vilka källor t.ex. Lukas och Johannes eventuellt använde sig utav. Sedan tas det upp olika ord eller meningar kapitel för kapitel som förklaras, t.ex. "bok", Teofilos, "upprätta Israel som kungarike". Ibland finns det också något som heter Exkurs där man får veta lite mer om något, som vad som sägs om Jesus i GT.
Lättläst, informativ och öppnar bibelläsningen. Den ska få vara med länge nu i min läsning.

Carl-Erik Sahlberg är teol.dr och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet samt välkänd och uppskattad författare. Under drygt tjugo år arbetade han i S:ta Clara kyrka i Stockholms city. Numera är han bosatt i Tanzania där han tillsammans med sin hustru Overa leder ett arbete bland utsatta barn.

fredag 8 februari 2019

För mig, för dig, för oss


Det är roligt då det kommer böcker från vårt kära lilla svenskfinland och särskilt en andlig bok. Men nu har Catherine Lindelöf Granlund skrivit en andaktsbok som jag tycker har en fin titel För mig, för dig, för oss. Den är så inbjudande.

Det också det som hon gör, bjuder in till reflektioner över bibeltexter och livet. Det är väldigt personliga och vardagliga tankar och reflektioner hon har och som gör att man känner igen sig och kommer på att man funderat över samma sak. Det ger andakterna stort värde.
Hon har valt att följa årstidernas växlingar och börjar med vinter, egentligen den första advent och sedan blir det vår, sommar och höst.

Catherine Lindelöf Granlund jobbar som diakon i Grankulla svenska församling och har tidigare gett ut diktsamlingen Brottstycken.