Leta i den här bloggen

fredag 30 juli 2021

Frtälsningens ord, John Stotts teologi


 Det är en gedigen lunta som Per-Axel Sverker åstadkommit med Frälsningens ord till en förändringens värld.  Där han redogör för Bibel och evangelium i John Stotts teologi. Själv har jag läst och känner till John Stott sedan 1980-talet och allt med stor behållning. Han var (och är) en av de stora teologerna och förkunnarna inom den evangelikala rörelsen. 

John Stott arbetade som präst i All Souls Church hela sitt liv och kom också att resa i hundratals länder för att undervisa och predika. Han är också en av huvudarkitekterna bakom Lausannedeklarationen. Stott skrev många av sina böcker på sin retreatgård The Hookses i Wales och det är också där i Dale, Pembrokeshire, på kyrkogården han är begravd. John Stott dog 27 juli 2011.

Då man beskriver John Stotts livsgärning så talar man om honom som Bibellärare, Evangelist, Kyrkoledare och Författare. Han var bibelexeget och ville gärna tränga in i bibelordet för att se vad bibeln hade att säga. Frälsnings frågan/läran, betydelsen av Jesu död på korset, bibelns trovärdighet, vårt sociala ansvar är de viktigaste ämnena i Stotts teologi. 

Per-Axel Sverker har en gedigen kunskap om Stotts teologi och har studerat honom i många år. Visst är boken upplagd som en avhandling men har man tyckt om Stott eller hört om honom så får man nog tag på hans budskap och det väcks säkert en nyfikenhet kring Stott då man läser boken. Man får låta det ta den tid det tar för det är mycket att sätta sig in i. Men det är också det som är så härligt. 

https://www.libris.se/product/fralsningens-ord/


måndag 5 juli 2021

Irans stora väckelse

 

Hormoz Shariats berättelse är fantastiskt intressant. Man hör ju så mycket om Iran. Man minns när kungen störtades i slutet av sjuttiotalet och det var prästerskapet som tog över. Kriget med Irak. Vilka spänningar det i dag finns mellan Iran och USA och mellan Iran och Saudiarabien. Och Irans ständiga tal om att skaffa atombomber och utplåna Israel. 

Hormoz Shariat, själv från Iran, bok är verkligen en ögonöppnare som får en att börja se annorlunda på landet. Han berättar t.ex. att Iranier älskar USA för filmsnuttarna där vi ser folk skriker död åt Amerika och bränner USA:s flagga och trampar på den är statstjänstemän som är utkommenderade att göra det. Iranierna är inte araber utan perser. Och det står väldigt mycket om Iran/Persien i Bibeln och att det nu är många Iranier som kommer till tro på Jesus beror på att de är så trötta på Islam som inte ger dem någonting och är en makt religion.

Först berättar Hormoz om sitt eget liv, hur han lämnar Iran och kommer till tro, sedan berättar han i del två hur profeten Jeremias ord i 49:34-39 handlar om Iran och att Iran ska bli en kristen nation. Det kommer att ske många hemska saker i Iran innan Islams ande är bruten och mullorna borta från makten och iranierna kommer att få leva som kristna och välsigna omvärlden och framför allt Israel, men det kommer att ske. Sedan avslutar han i den tredje delen med Irans framtid. 

Hormoz Shariat har grundat församlingar för Iranier i USA och sänder via satellit tv program över mellanöstern och han kallas för "Irans Billy Graham".