Leta i den här bloggen

fredag 30 juli 2021

Frtälsningens ord, John Stotts teologi


 Det är en gedigen lunta som Per-Axel Sverker åstadkommit med Frälsningens ord till en förändringens värld.  Där han redogör för Bibel och evangelium i John Stotts teologi. Själv har jag läst och känner till John Stott sedan 1980-talet och allt med stor behållning. Han var (och är) en av de stora teologerna och förkunnarna inom den evangelikala rörelsen. 

John Stott arbetade som präst i All Souls Church hela sitt liv och kom också att resa i hundratals länder för att undervisa och predika. Han är också en av huvudarkitekterna bakom Lausannedeklarationen. Stott skrev många av sina böcker på sin retreatgård The Hookses i Wales och det är också där i Dale, Pembrokeshire, på kyrkogården han är begravd. John Stott dog 27 juli 2011.

Då man beskriver John Stotts livsgärning så talar man om honom som Bibellärare, Evangelist, Kyrkoledare och Författare. Han var bibelexeget och ville gärna tränga in i bibelordet för att se vad bibeln hade att säga. Frälsnings frågan/läran, betydelsen av Jesu död på korset, bibelns trovärdighet, vårt sociala ansvar är de viktigaste ämnena i Stotts teologi. 

Per-Axel Sverker har en gedigen kunskap om Stotts teologi och har studerat honom i många år. Visst är boken upplagd som en avhandling men har man tyckt om Stott eller hört om honom så får man nog tag på hans budskap och det väcks säkert en nyfikenhet kring Stott då man läser boken. Man får låta det ta den tid det tar för det är mycket att sätta sig in i. Men det är också det som är så härligt. 

https://www.libris.se/product/fralsningens-ord/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar