Leta i den här bloggen

torsdag 23 februari 2017

#utmaningarBoken heter faktiskt #utmaningar. Den är skriven av Craig Groeschel som är grundare av LifeChurch.tv, en församling som träffas på många platser och som livesänder gudstjänsterna på Internet.
Han är enormt fascinerad och älskar all den nya tekniken och allt man kan göra med mobiltelefonen. Men han började också se vad Facebook, twitter, Instagram och allt annat gjorde med honom och hans relation till hustrun, barnen, vännerna och Gud. Han började inse att vi ska själva vara Herre över tekniken och inte tekniken över oss. Han visar enkelt och tydligt att mobiltelefonen med dess möjligheter har blivit vår tids avgud. Vill vi få reda på något, hitta vägen hem till någon, ha kontakt, läsa nyheter, bygga självförtroendet och mycket annat så vänder vi oss till mobilen, ja vi till och med sover med den brevis oss.

Han har åtta punkter eller kapitel för att hjälpa oss att återta kontrollen över våra liv, relationer och vår tro. Han börjar med Förnöjsamhet och visar att vi förlorat det i våra liv. Vi har blivit så upptagna med att folk ska gilla det vi lägger upp. Får vi inte över hundra gilla så blir vi nedstämda och har vi satt upp en bild så måste vi in och kolla hela tiden hur många gilla som kommit. Dessutom leder det ofta att vi jämför oss med andra. Undersökningar visar att användande av sociala medier ofta gör oss nedstämda.
Närhet är en annan sak vi håller på att förlora. Ju mer vi integrerar på nätet, desto mer hungrar vi efter riktig närhet, men det blir bara mindre av det. Vi har får också svårt med äktheten och vi exponeras för mycket lidande som finns i vår värld, men vi får svårare att bry oss om och avtrubbas för den smärta som människor i vår närhet upplever. Vi förlorar medkänslan.
Integritet, vi frestas nonstop på olika sätt på nätet. Det är bara ett klick bort olika saker som smutsar ner oss medan det är renhet Gud vill se. Vi dras också med i kritik och negativt (nyhets) flöde och fokuserar på andras svagheter, brister och misslyckanden och det blir väldigt lite av uppmuntran. Gud vill komma först i våra liv, men  många tycker att det blir allt svårare att följa Jesus i en selfiecentrerad värld. Gud vill att vi ska tillbe honom men vi tillber avguden mobiltelefonen istället. Vi har inte heller förmågan till vila idag. Många kan inte vara utan sin mobil i fem minuter. Man måste hela tiden kolla någonting. Om vi inte kan vila så förstör vi vår hälsa och förmår inte se allt det fina Gud gett oss som finns runt oss och framför allt så hör vi inte honom tala.

#utmaningar är en aktuell bok som alla kan läsa. Jag upplever den inte som en bok som pekar finger för grundinställningen är att våra nya sociala medier är bra, men den visar att vi måste tänka efter hur vi använder dem och att mobilen får inte bli vår avgud och herre.

torsdag 16 februari 2017

Flickan som slutade ljuga
Den är så ofattbart grym den här boken. Man lider så i sin själ, man knyter näven bakom boken, man hatar på samma gång som man inte förstår...
Désirée Kjellins bok om sitt eget liv är så brutalt naket, ärligt och rakt på skrivet. Det är först mot slutet man märker att trots all grymhet så finns det en bärande kärlek genom hela berättelsen.

Det är ofattbart grymt att läsa om hur en flicka som föds till den här världen redan före födseln är hatad av sin mor. Hur hon sedan bestraffas under hela sin uppväxt, hatas och bryts ner som människa och det enda hon sökte efter var att få vara lite älskad.
Sin pappa som hon hade en komplicerad relation till var den enda som visade henne kärlek och att han älskade henne, men det fråntog inte alla de övergrepp han begick under alla år. Hennes systrar som var mycket äldre blundade eller ville inte se hur det var ställt i hemmet. Till och med hennes morföräldrar visade henne förakt.
Småningom visade det sig att föräldrarna dolde för omvärlden sin alkoholism och våld var inget ovanligt i hemmet. Fadern var våldsam och modern manipulativ och fylld av hat.

Efter ett vilt ungdomsliv, studier, en skilsmässa, ett nytt äktenskap, och arbete, arbete och arbete så kollapsar hon. Barndomen och uppväxten hinner ikapp henne och hon bryter fullständigt ihop. Med psykologers hjälp och sin upptäckt av yoga och New Age så kommer hon på fötter igen. Hon blir yogalärare, håller på med healing och mycket annat. Snart får hon vara med om sin första kundaliniresning som är en skräckblandad och härlig upplevelse. Det märkliga var att det hon mått så bra av i början så gjorde henne nu helt slut. Hon magrade, blev trött och sjukare och sjukare.

"Plötsligt kände jag att någon satte sig på min sängkant och jag vände mig om. Det satt verkligen någon där, trots att jag inte hört att någon kommit in i rummet.
     - Jag vet allt om dig och jag älskar dig så mycket."

Från den dagen tar hennes liv en ny vändning igen och den kärlek och bekräftelse som hon sökt efter hela livet skulle hon nu finna.
Det är en otroligt gripande, fängslande läsning att ta del av Désirées liv. Må hon få och kunna hjälpa många andra med sin bok och sin berättelse.

torsdag 9 februari 2017

Är Bibeln intolerant...? Amy Orr - EwingAmy Orr-Ewing funderar kring om Bibeln är sann eller falsk. Hela det kristna budskapet står och faller på Bibelns trovärdighet. "Det finns ingen bok i historien som utforskats, brukats och missbrukats så mycket som Bibeln." Men är den sann? Är den intolerant? Förtryckande? Sexistisk? Homofobisk?
Orr-Eving tar upp ett antal frågor till begrundande. Frågor som vi som troende möter och som många som inte tror ärligt ställer och söker svar på. Det fina med Amys sätt att behandla frågan och skriva om den är att hon går tillbaka i historien och berättar varifrån frågan eller tanken har sitt ursprung.

Hon inleder med att ta upp hur Bibeln tolkas. Många religiösa människor tolkar Bibeln för att stärka sin egen åsikt och det leder till misstolkning och det gör att Bibeln kan betyda vad som helst. Medan den stora frågan för många är huruvida ord och text över huvud taget kan ha någon inneboende mening.
Sedan går hon in på historien och frågan om vi kan veta något om historien? En tanke som stärks idag är att vi inte kan veta något om historien. Varifrån kommer den tanken och var har den uppstått?
Är Bibelns handskrifter tillförlitliga? Hur gamla är de fragment, texter, citat vi har från Bibeln? Hur nära ligger de händelsen de berättar om? Hur långt är det mellan Jesu liv och nedtecknandet av evangelierna. Sedan kommer ju frågan om vi kan lita på innehållet i handskrifterna?
Ett påstående som ofta kommer fram är att det var ett gäng gamla gubbar som beslöt vilka böcker som skulle ingå i Bibeln som Guds auktoritativa ord och det gjorde de flera hundra år efter att Jesus levt. Ett falskt påstående, en åsikt som inte alls är sann för så var det inte det är en förenkling av hur Bibeln kom till.
Det finns ju också andra heliga böcker som Koranen och Vedaskrifterna hur är det med dem? Är de andliga, heliga och av Gud?

Kyrkan har alltid försökt trycka ner kvinnor och man stöder sig på Bibeln som är sexistisk. Men kanske det är så att då man närmare läser både Nya testamentet och Gamla testamentet så ser man att kvinnan förtrycks inte alls såsom det ofta påstås. Egentligen är det tvärtom. Paulus förtrycker inte kvinnan som det så ofta sägs utan han bejakar henne mer än vi ofta tror.
Vad säger Bibeln om sex och hur är det egentligen med Bibelns syn på homosexualitet?

En sista fråga vi kan möta och som är aktuell idag är hur det är med alla krig. Är Gamla testamentets Gud en krigar gud som beordrar till krig och slakt av andra folk och Nya testamentets gud en kärleksfull gud och hur går det isåfall ihop? Ska de kristna vara militärer och ska man ta till vapen i hotfulla situationer?

Jag måste säga att det här var mycket intressant läsning. Det är viktiga frågor och vanliga frågor som folk brottas med idag och Amy Orr-Ewing lyckas ge mycket kött på benen kring frågorna trots att boken bara är 114 sidor. Hon hamnar inte ut i oändliga resonemang utan det är kort, tydligt och klart.

Amy Orr-Ewing är direktor för Oxford Centre for Christian Apologetics och betraktas som en av Englands främsta kvinnliga apologeter. Hon har en magisterexamen i teologi, doktorerar för närvarande i Oxford på Dorothy Sayers författarskap och är en internationellt mycket uppskattad föreläsare.

söndag 5 februari 2017

Kalevala och Fänrik Stål (Finland 100 år)

När vi nu firar vårt kära lands hundra år måste man fira med att läsa vårt nationalepos Kalevala och Runebergs Fänrik Ståls sägner.

Kalevala har jag läst i Lars och Mats Huldéns fina översättning från 1999. Vårt nationalepos Kalevala sammanställdes av Elias Lönnrot (1802-1884), läkare och språkforskare. Han byggde sitt verk på egna och andras uppteckningar av finska folksånger i östra Finland och Karelen. Verket har översatts till svenska flera gånger, helt eller delvis, men det här är den första fullständiga översättningen sedan 1860-talet.

Den första versionen av verket gav han ut 1835 och den innehöll 35 sånger. Men Lönnrot fortsatte att samla och bearbeta, och 1849 kom den slutgiltiga utgåvan med 50 sånger eller runor.

Kalevalasångerna handlar om män och kvinnor med övermänskliga krafter. De tar ofta sången till hjälp. Om Väinämöinen behöver en båt så sjunger han fram den. Om Lemminkäinen behöver en häst så skapar han den av sina motgångar. Den mäktiga kvinnan Louhi förvandlar sig lätt till en väldig örn. Den unga Marjatta blir gravid med ett lingon i skogen.

Kalevala innehåller urgamla skapelsemyter, gripande mänskliga öden, mycken folklig visdom och många partier av lyrisk skönhet.

Fänrik Ståls sägner. Vår nationalskald Johan Ludvig Runebergs stora verk är en diktsamling som beskriver både verkliga och fiktiva händelser under det finska kriget mellan Sverige och Ryssland 1808-1809, och där Sverige förlorade Finland till Ryssland.
Man kan säga att verket är präglat av den nationalromantik som växte fram i mitten av 1800-talet. Som en röd tråd genom Fänrik Ståls Sägner är sorgen och bitterheten över att Sverige genom nederlaget förlorade den östra delen av riket till Ryssland.
I sina hjälteberättelser hyllar Runeberg både verkliga hjältar och den fiktive, anspråkslöse soldaten som plikttroget och hjältemodigt försvarar fosterlandet, samt de vedermödor de alla fick utstå.
Soldaternas hjältemod och mödor står i verket som kontrast mot det svek som Runeberg och andra upplevde och kände mot de ledande militärerna och politikerna, inklusive konungen, som de ansåg vara skyldiga till att man förlorade den östra halvan av riket.

torsdag 2 februari 2017

Nya testamentets budskap
Nya testamentets budskap är en kommentarserie som Libris förlag ger ut. En kommentarserie "för bibelläsare som vill förstå mer". Vilket jag också tycker att de gör.

En första reaktion då man ser ordet kommentar kan ju vara TRÅÅÅKIGT, men så är det inte alls med denna serie. De förklarar bibeltextens bakgrund och budskap i deras eget sammanhang och öppnar texten till vår egen tid genom att reflektera över bibelordets budskap och tillämpning. Målsättningen är att presentera bibeltexten i en tillgänglig och begriplig form.

Man har valt att kommentera de enskilda textavsnitten i två huvuddelar. Den första delen fokuserar på bibeltextens teologi och budskap till sin egen tid. Vi får veta den historiska bakgrunden och betydelsen av enskilda begrepp och utryck. Den andra avdelningen tar fasta på reflektion, relevans och tillämpning med bibeltexten i fokus.
För att lättare hitta i kommentaren har dess olika delar försetts med symboler. Fem olika symboler som de har bild av i början av boken och förklaring till vad de står för.

Jag tycker att Libris lyckas riktigt bra med sin kommentarserie. Kommentarerna är pedagogiska i sitt upplägg, intressanta, lättillgängliga med sitt innehåll och jag hoppas att många bibelläsare ska finna dem och därmed få en fördjupning i sin förståelse av Bibeln.
Man har tänkt sig att ge ut sjutton kommentarer över Nya testamentets böcker och hittills har det kommit tio.