Leta i den här bloggen

torsdag 29 november 2018

Dina relationer


Relationer är något vi alla har, både bra och dåliga. Relationer är något vi är både bra och dåliga på. Relationer är det vi behöver för att kunna leva och vara människor.

Mats Nyholm, präst och direktor i S:ta Clara kyrka har hållit bibelstudier kring just relationer och det är de som ligger som grund för boken. Med värme, humor och träffsäkerhet så tar han upp våra relationer från olika vinklar.
Han börjar med vår relation till Gud för att sedan gå över till våra relationer till våra medmänniskor och sedan berör han vår relation till oss själva. De här tre relationerna ligger som grund då vi väljer livsväg, då det gäller att förlåta, att kunna bli fri, vara tacksam, visa generositet och vad som är sanningen om oss själva och Gud.

Det här är verkligen en bok för den som försöker få sina relationer att fungera. Vi som vill tro på Gud och läser Bibeln har sett hur den kristna tron handlar om relationer och vi vet att ett av huvudbudskapen är att älska Gud sin medmänniska och sig själv. Men hur klarar vi det?
Dina relationer ger dig hopp och en bra vägledning i att handskas med relationerna.

https://www.semnos.com/bocker/dina-relationer/

söndag 25 november 2018

Åldrandets glädje


 Jag blev fundersam då jag först tog tag i Sophia Ivarssons bok Åldrandets glädje och började titta i den. Vad är det här? Färggranna bilder mötte mig och dikter... nej vad ska jag tycka om det här?

Men när jag suttit och tittat på bilderna och läst dikterna så har det bit för bit vuxit fram en öm och känslig och mycket vacker bok om åldrandet och att vara gammal. Det finns också någonting vackert över att vara gammal eller bli gammal.

Sophia Ivarsson som är konstnär och poet har gett oss en bok att växa med, trivas med och verkligen fundera över om det finns något bra med att bli gammal?

Jag vill inte säga så mycket mer om boken, den ska läsas och upplevas och njutas utav. Vackra bilder, fina dikter och texter.

https://www.xpmedia.org/bocker/aldrandets-gladje-sophia-ivarsson

torsdag 22 november 2018

Halleluja oavsett


Vi människor blir tilltufsade mer ibland och mindre ibland under vårt liv. Det sätter sina spår. Vi kan försonas med det som hänt ibland, men många gånger så kan det också vara svårt att få ordning på händelser som präglat oss och som numera en del av oss.
Vi har också hela tiden fullt upp med att navigera oss i en allt mer komplex värld. Hur ska vi hitta en väg framåt i en värld full av sjukdomar, förlorade barn, krig, skilsmässor, beroenden och misslyckanden?

När jag läser Anne Lamotts Halleluja oavsett och än ingång möter hennes ärliga nakna och humoristiska sätt att möta svåra frågor finner jag fyra ord. Fyra ord som hela tiden sjunger i mitt sinne under läsningen. Fyra ord som finns i hela berättelsen. De orden är Nåd, Barmhärtighet, Kärlek och
Medmänniska. Med visdom och värme berättar hon om hur viktig nåden är. Nåden erbjuder oss befrielse och förlåtelse, vi kan ta emot kärlek och vara barmhärtiga och gör oss till hyfsade medmänniskor.

https://www.libris.se/halleluja-oavsett-1.1132132

torsdag 15 november 2018

Israel och hela världens framtid


Israel och hela världens framtid är den intressantaste bok jag läst om Israel. Tomas Dixon lyckas verkligen förklara bakgrunden till många saker då det gäller Israel och svara på frågor som många av oss har kring Israel.

Tomas bearbetar frågorna från flera håll, teologiskt, politiskt, historiskt och juridiskt. De grundfrågor som han skriver utifrån är: "Vad i all världen behöver Gud Israel till? Räcker det inte med Jesus?" Han börjar med att visa vad FN och världssamfundet sa och de deklarationer de skrev då Israel blev självständigt, vad som sagts om arabstaterna och om palestinierna och sedan vad Bibeln säger om Israel och det judiska folket.

När sexdagarskriget kom 1967 så hade hela världens syn på Israel börjat förändras. Tomas visar hur Guds idé för människorna var gemenskap och tillhörighet. Det börjar med kärnfamiljen, som blir storfamiljen (ett folk) och en nation och ett land. Hur Gud hade och har Israel som modell. Men när man i väst gjorde sig av med Gud, bröt sönder kärnfamiljen, införde abort osv. så ändrade också attityden mot Israel. 68-revolutionen och idéerna som vann mark då förändrade så mycket. Det är intressant läsning eftersom Tomas själv var med och stod för de idéerna då.

Han lyfter också fram att hur demokratin har sin grund i Guds ord, och att de länder som har starka demokratier så är de länder där väckelserörelserna varit starka och hur de och olika folkrörelser är grunden för den demokrati vi har idag. Vilket forskningen också erkänner.
Så det finns en idé med varför Israel finns idag och varför Israel är viktigt i vår värld. Jag måste erkänna att Tomas öppnat upp och visat att Guds idé med Israel är mycket större och vidare och djupare än jag någonsin anat.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/israel-och-hela-varldens-framtid-tomas-dixon

Tomas Dixon är journalist och författare. Han publiceras i tidningar i Sverige, USA, Schweiz, Norge, Danmark och Finland. Han har skrivit sju böcker.

torsdag 8 november 2018

Gud:ÅterkomstenJoel Halldorf har med sin bok Gud: Återkomsten gjort ett intressant inlägg i debatten och funderingarna kring dagens samhälle och dess förändringar. Som teolog så tar han ju förstås fasta på hur okunnigheten om religionen och dess innehåll och betydelse hos beslutsfattarna. Hur politikernas okunskap ställer till problem för dem själva men också för samhället.

Halldorf är grundlig, vilket man bör vara, och visar på hur Sveriges väg till att bli sekulär stat har formats och hur man under en lång tid förklarat religionen och Gud som död, men när det sedan visar sig att varken religionen eller Gud dött så blir det svårigheter. Vi har idag ett samhälle som är väldigt troende, mångkulturellt och med många trosriktningar och det blir svårt för det liberal sekulära samhället att hantera det samhället.

Men Halldorf tar inte bara upp problematiken utan ger också en liten knuff på vägen då det gäller framtiden och hur man skulle kunna lösa de problem vi står inför idag. Bygga gemenskaper, fråga sig vad nationell identitet är, vad är svenskt och hur definierar du svenskt, vad är demokrati och hur ska demokratin levas och framför allt acceptera att människan är religiös och det finns en mångfald av religioner.

Joel Halldorf är väldigt positiv i sin syn på religionen, och han kommer säkert att få många mothugg för sina tankar, men han har gett en god grund för diskussion funderingar kring vårt samhälle av idag.https://www.libris.se/gud-1.1132120Joel Halldorf är docent vid Uppsala universitet med fokus på religion och modernitet. Han är krönikör på Expressen Kultur, ledarskribent på Dagen och flitig debattör. Han har också skrivit flera böcker.

söndag 4 november 2018

Modern finsk lyrik


Modern och modern, det var den väl då 1984 då boken kom. Men det var härligt att få läsa finsk lyrik. Det är Bo Carpelan som översatt 24 finska poeters dikter till svenska. Alla poeterna är födda under första halvan av nittonhundratalet.  Deras verk som är med i samlingen är skrivna före 1970.
Jag måste ju erkänna att finsk poesi har varit en sluten värld för mig. Dålig som man är på språket så blir det inte att man läser det. Finskan är ju ett vackert språk sägs det och poeterna i samlingen har rikt med nyanser, rytmer, bilder, rim och symboler. Jag tror Carpelan försöker återge det så gott han kan i sina översättningar.
Finsk lyrik är speciell men därmed också fascinerande.


Här sitter jag ännu på stolen
                 en ryggstödets skugga.

            -------------

Åsksvart urladdar sig människomolnetTvå små dikter av Mirkka Rekolafredag 2 november 2018

De tillhöriga


Det här var en speciell bok. Det tog ett tag att komma in i Kent Wistis sätt att skriva. Men småningom så upptäckte jag att Kent skrev om... ?
Det märkliga är att han skriver om mission och det svåra med det ordet, men det som träder fram ännu mer är hans kärlek till medmänniskorna. Hur Gud är verksam, närvarande och rör vid människor utanför kyrkans väggar.

Jag upptäckte att Kent som är präst i Svenska kyrkan, menar att Svenska kyrkan måste dö och kommer att dö bort någon gång i framtiden men att själva kyrkan kommer alltid att leva. Livet med Gud är rörligt och kyrkan borde vara där helig Ande verkar. Vi som kyrka idag behöver se var helig Ande är verksam och ta oss dit. Men, man får inte heller missa Kents stora kärlek till Svenska kyrkan, kyrkan, Gud, Jesus och alla människor, de tillhöriga.
Förstår jag Kent rätt så menar han att det finns människor lite överallt i vårt samhälle (som vi inte har en aning om) som är "de tillhöriga", som hör till Guds rike.

Jag fick med mig många aha-upplevelser i min läsning och mina understrykningar då jag läser dem igen är som visdomsord. Inget är fel heller med att boken illustreras av Kents målningar

Kent Wisti är präst i Lunds stift, en uppskattad satiriker i DN och konstnär.

 https://www.libris.se/de-tillhoriga-1.1132137