Leta i den här bloggen

onsdag 26 juni 2019

Drömvandraren


Det här var riktigt rolig läsning. Vad menar jag med det? Jo, god läsning, givande läsning, intressant läsning av en bra roman, en bladvändare.

Adam är en Youtuber som gillar äventyr och utmaningar. Men så händer det som inte får hända, han förolyckas och skadas allvarligt och hamnar i koma. När han sedan vaknar minns han inget av sitt tidigare liv, allt och alla är borta. Men småningom så kommer drömmarna, de är tydliga och det han drömt händer på riktigt...
Allt det som sker är så märkligt. Han får möjlighet att tala med Natanael som är pastor och vi skymtar också Carl som har erfarenhet av drömmar. Natanael och Carl har vi mött i Tomas Wallengrens två tidigare romaner Drömmen om Kalifornien och I skuggan av Hollywood.

Den här berättelsen, där vi också får möta Adams flickvän före olyckan Jenny och Katie som har haft ett besvärligt liv, så är en berättelse om försoning och helande. Att försonas med livet och det förflutna och förlåta det som varit och människor som varit inblandade. Och att vi har en förlåtande Gud som vill försonas med oss.

Adam i romanen har fått en speciell gåva. Tomas Wallengren har också fått en gåva han funnit och lärt och lär sig att använda mer och mer. Det är inte alla förunnat att kunna skriva om frälsning, andliga sanningar och andlig verklighet i romanens form utan att stöta bort någon eller att det får ett löjlighetens skimmer över sig.
Det skulle inte förvåna mig om Tomas får höra om att hans böcker hjälpt många att bli hela, fria, fyllda med hopp och att de återvänt till Gud. Hans böcker kan läsas av troende, sökare och de som lämnat tron och kyrkan av besvikelse. Det är en gåva att kunna skriva så att läsaren märker först mitt i berättelsen att hon tar del av djupt andliga sanningar och inte skräms av det.

Jag tror vi får se ett unikt författarskap växa fram bit för bit. Pastorn och evangelisten Tomas har ett fint redskap att använda sig utav i sitt arbete.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/romaner/dromvandraren-tomas-wallengren

lördag 22 juni 2019

Bekänna färg


Det är ett gediget verk och ett bra verktyg för alla som redaktörerna Olof Edsinger och Ray Baker fått ihop med Bekänna färg - Kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld. Jag hoppas att alla inom våra kyrkor men också utanför dem skulle läsa boken och inleda en dialog med varandra. För boken har potentialen att kunna skapa dialog.

Det är komplexa frågor vi rör oss med då det gäller människans sexualitet. Men här får vi veta vad Gamla testamentet säger i frågan om homosexualitet, vad Paulus säger i Romarbrevet och vilken kroppsteologi Paulus har i en kommentar till Första Korintierbrevet. Men olika vetenskapliga teorier inom det biologiska, psykologiska och sociologiska tas också fram. Även hur man såg på homosexualiteten i den antika världen och genom historien.

Allting varvas med personers vittnesbörd om sin kamp kring sin sexualitet och hur de tacklar den. Vi får också del av hur man försöker bemöta hbtq personer i olika församlingar.
Jag tycker att man lyckas med att beröra de här svåra frågorna från olika vinklar utan att peka finger, utesluta eller fördöma någon, man har en öppen ödmjukhet inför hur komplext allt är.

Tack för boken Apologia, Olof och Ray.

https://apologiaforlag.se/format/bocker/bekanna-farg

torsdag 13 juni 2019

Egoistens död


Egoistens död är ingen själavårds bok, men ändå är den just det. Tommy Lilja tar oss med på en intressant upptäckt om den helige Ande.

Egoistens död är en bok om den helige Ande och de gåvor som han har att ge oss och som vi kallar nådegåvor. Boken är indelad i sex huvuddelar och börjar med att påstå att den du är, är du i förhållande till den helige Ande. Sedan berättar han om hur det är att ta emot gåvorna och aktivera dem. Hur egoisten i oss måste dö för att den aktiviteten ska kunna ske. Han ägnar tre av de sex delarna åt att beskriva de olika gåvorna, gåvor som uppenbarar, gåvor som agerar och gåvor som kommunicerar. Han avslutar med en analys om vad han tror om gåvorna i den sista tiden och deras funktion i nästa väckelse.

Tommy Lilja förklarar gåvorna och sambandet mellan gåvorna och det Jesus gör idag. Han bjuder också på självupplevda exempel där gåvorna fungerat.

https://www.semnos.com/bocker/egoistens-dod/onsdag 5 juni 2019

Upptäck himlen


Det är en mycket speciell bok med ett speciellt ämne som John Burke skrivit med Upptäck himlen. Grundligt har han studerat nära-döden-upplevelser och de berättelser som folk har kring den upplevelsen. Vad säger Guds löften om himlen och hur stämmer nära-döden-upplevelserna med det Bibeln säger?

Han börjar med att redogöra för några berättelser av dem som varit med om nära-döden-upplevelser, vad som är gemensamt för dem, deras trovärdighet, men också de som har ställt sig skeptiska till upplevelserna får komma till tals. Intressant är vad de som varit blinda hela livet har att berätta då de plötsligt kan se (på andra sidan).

Sedan går han över till att berätta om himlen. Vad vi får veta om himlen i Bibeln och vad de som varit där i sin nära-döden-upplevelse säger om himlen. Burke försöker ge att svar på frågorna, kommer jag att vara mig själv? Hurudan kropp kommer vi att ha? Får vi träffa nära och kära? Hur ser det ut i himlen? Hur är Gud? Vad ska vi göra i all evighet? Är himlen tråkig? Får vi våra husdjur med dit? Änglar är de där? Helvetet finns det? och en hel del annat.
Intressant och tankeväckande, trösterikt och bekräftande. Läsvärt!

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/upptack-himlen-john-burke