Leta i den här bloggen

onsdag 17 februari 2021

Finns Gud?

 


Finns Gud? Om det moraliska argumentet för Guds existens II.  Det här är del två i Apologias serie om Gudsargument (jag vet inte hur många det ska bli i serien). Den första delen Om designargumentet utifrån universums finjustering är även den som den här skriven av Mats Selander. 

Boken inleds med att kort beskriva vad moralfilosofin är och vad den kretsar kring för frågor. Att moral är mera handling och det vi gör medan etik är mera den teoretiska delen. Den första delen av boken behandlar frågan; vad är moral? Tar upp olika teorier och syner på moral. Det är etisk egoism, etisk relativism, darwinistisk etik, utilitarism, regeletik och dygdetik. 

Del två berör Gud och moralen. Först ger Selander en helhetsbild över moral och kristen tro för att sedan gå in på Gud som moralens grund och det som kallas det moraliska gudsargumentet. Förstås så tar han också upp de invändningar som finns mot det här argumentet. I del tre är sedan en fördjupning i det han skrivit om med en diskussion och slutsats som sammanfattning.   

Med en bok av det här slaget så kan man ha olika förväntningar inför. För det första att den är tungläst, högtravande och svår. Så är det inte. Är man lite intresserad av moraliska frågor så är den en väldigt fin introduktion till det. Sedan kan man läsa vidare om det är någon moralisk inriktning som intresserar mera. Det andra är att man kanske tror man ska få svar på konkreta moraliska frågeställningar. Så är det inte. Moral är svårare och mer mångfasetterad än så. Och det är inte Selanders ärende att ge en massa svar utan att öppna upp för frågorna så att vi var och en kan fördjupa oss i dem.  

söndag 7 februari 2021

Mer levande med åren

 

Patricia Tudor-Sandahl är en ny bekantskap för mig i den bemärkelsen att jag har inte läst henne mera ingående än just nu. 

Hon är ju väldigt duktig på att skriva och hittar tydligen hos många poeter, författare, filosofer och psykologer det hon skriver om eftersom hon citerar av dem flitigt. Mer levande med åren har mycket självbiografiska inslag och Patricia reflekterar över hur det är att bli gammal. Hon tar upp rädslor, minnet som sviker, döden osv. Men hon vill i dessa reflektioner också ha fokus på allt det man kan uppleva och ta till sig och bli mer levande även fast åren blivit många. 

måndag 1 februari 2021

Jesus befriaren


 Neil T. Anderson är för mig en helt okänd predikant även fast han rört sig runt hela världen. Så det vart med lite nyfikenhet jag tog mig ann Jesus befriaren. Trodde det var en själavårdsbok först och det kanske den är på sitt sätt men det han fokuserar på är att skadliga beteenden, negativa tankar och irrationella känslor kan leda till synd. Och det på grund av satan och hans demoner har möjlighet att ställa till det för oss.

Det jag fann väldigt intressant var just hur det onda kan föra in tankar i oss för att hämma oss. Gud säger att han älskar dig, den onde för in tanken att kan det nu vara riktigt sant det. Så mycket av människans negativa tankar så är tankar som det onda gärna talar in i oss. Hur mycket dåliga tankebyggnader vi verkligen dras med och som binder oss fastän vi inte behöver vara bundna av dem för Jesus har gjort oss fria. Neil avfärdar inte varken själavård eller psykologin men konstaterar att de ofta går bet på då det gäller det andliga och vilken ande som har inflytande på en människa som skadar sig själv, är deprimerad, hör röster osv. 

Det fina med Neil T. Anderson är att han ser inte demoner i alla hörn och vrår och i allt. Jag tycker han är väldigt sund och balanserad och stöder sig på Ordet i det han skriver.