Leta i den här bloggen

tisdag 29 juni 2021

Litteraturskafferiet på gång

                                                                Litteraturskafferiet 

Jag började 2015 med min blogg och gav den namnet Litteraturskafferiet. Min kärlek till litteratur och de fina förlagen som sände mig böcker för recension öppnade möjligheten. Många år hade jag skrivit recensioner för olika tidningar men nu fick bloggen bli ett hjälpmedel i det arbetet.

Själv har jag haft förmånen att få skriva några böcker under den här tiden och arbeta med lite olika träffar kring litteratur och författare. 

När jag i tonåren började läsa böcker så visste jag inte att det skulle bli så att jag aldrig skulle sluta läsa. Jag läser och läser. Jag tror att sex dagar är det rekord jag har över att inte ha läst någon bok och det rekordet blir nog svårt att slå. För läsandet fortsätter det kommer så mycket intressanta böcker. Det finns inget slut på allt skrivandet. 

Nu ska det bli paus i en månad på bloggen, inte läsandet, men på bloggen. Jag kommer tillsammans med en av mina söner att arbeta med något nytt nu under sommarens semester men den 1 Augusti är jag tillbaka. 

Simma lugnt, läs mycket! 


Skapelse och evolution

Skapelse och evolution är en mycket intressant och givande bok fastän den ger bara en inblick. Fyra kristna män diskuterar om skapelsen och evolutionen med stor respekt för varandra fast de ser väldigt olika på hur Gud skapat världen.  Göran Schmidt tror på ungjordskreationism, Krister Renard på gammaljordskreationism, Sebastian Ibstedts en ID-vänlig teistisk evolution och Lars Gunther har n teistisk evolutions syn.

Var och en presenterar sin syn och sedan får de andra ge kritik och ta upp problemen kring det synsättet och till sist så svarar man på den kritik man fått. Det gör att boken består av fyra delar där var och ens syn då tas upp. Det var och en av dem är överens om är att skapelsefrågan är ingen frälsningsfråga utan det är Jesus som är det viktiga och att Bibeln är Guds ord. 

Eftersom man är tvungen att begränsa vad var och en skriver och kritiken så att inte boken skulle svälla ut i det oändliga så blir det ju bara en inblick i varje åsikt och syn. Men eftersom de är medvetna om det så kan man också gå in på deras hemsidor om man vill fördjupa sig i diskussionen och de olika problemen medan man läser boken. Boken fungerar som en introduktion till något större och djupare. 

Boken var en mycket positiv läsupplevelse och man får se att vi troende inte alltid ser och tycker likadant och diskussionen och forskningen kring naturen, jorden och universum kommer nog att pågå och ställa nya frågor så länge vi människor vandrar här på jorden.    


https://apologiaforlag.se/format/bocker/fyra-kristna-diskuterar-skapelse-och-evoluti 


fredag 11 juni 2021

Leva med ovisshet

Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund inleder sin bok med kapitel rubriken Låt oss samtala. Det för att de har sett att livsfrågorna är så viktiga för vår fysiska, psykiska och sociala hälsa. Det är viktigt att få samtala i tider av oro och rädsla. Andligheten eller det existentiella som man numera kallar det är en viktig del i samtalet. Vad är andlighet? Vad är andligt? osv. 

De använder sig av åtta byggstenar för den existentiella hälsan: hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid, andlig styrka och personlig tro. Boken har förstås åtta kapitel med där man berör dessa åtta byggstenar. Det har man gjort så att det finns en person som skrivit en personlig berättelse i ämnet och sedan diskuterar Lisbeth och Kerstin det kort och sedan avslutas kapitlet med några frågor för samtal. 

Det här funkar som upplägg och man kan säkert ta hjälp av boken i samtalet med sina medmänniskor och i sitt yrkesliv om man har ett yrkesliv där man har många samtal. 

fredag 4 juni 2021

God Jord

 

Det var nog med en stor dos skepsis som jag började läsa Johannes Widlunds God Jord - och ett hållbart liv. Det är miljön, miljön och miljön och naturkatastrofer och grader som det pumpas på med hela tiden överallt och man blir bara så trött. 

Men Johannes får mig att tänka om och när han skriver om vad Bibeln säger om skapelsen. Det blir riktigt intressant. Som att ordet bruka har en tydlig ton av att tjäna och inte handlar om att förbruka, att det finns en koppling mellan naturens mående och människans mående, att omvändelsen till ett liv med Kristus också  innebär att leva med Faderns kärlek till sin skapelse och så vidare. Det som förvånade mig var att när Johannes själv började tänka på ett hållbart liv så fanns det ingen ekoteologi eller någon särskild passion för naturen i bakgrunden. Det kom senare. Men hans poäng är att man behöver inte vara en naturälskare för att vara skapelsevårdare. (fint ord - skapelsevårdare)

Klart att han sedan måste komma in på miljön och dess tillstånd och den globala uppvärmningen och sådant, men sedan kommer han in på vad vi personligen kan göra, med start i att göra det lilla för att sedan gå vidare. Likaså vad församlingarna kan göra för den skapelse vi säger att Gud står bakom. 

Det är alltid roligt att läsa en bok sm med humor allvar och på ett praktiskt sätt förklarar allvarliga saker. Och som ödmjukt kan ger en insikt i tron som man missat eller inte förstått.