Leta i den här bloggen

söndag 8 augusti 2021

Det står skrivet

 

Det är ett så intressant och gediget verk som Anders Gerdmar har gett oss i Det står skrivet. Jag vet inte hur jag ska skriva för att fånga ditt intresse för boken. Risken är då jag säger att den handlar om Bibeltro kontra bibelkritik är att du lämnar den till sitt öde. Men gör inte det. Är du en kontinuerlig bibelläsare som upplevt att sådana som kritiserat och smulat sönder bibelns trovärdighet har fått oskäligt stort utrymme i media och fått andra att vackla i tron på bibeln ska du läsa Det står skrivet.

Eftersom Anders Gerdmar själv håller på med bibelvetenskap och gjort det i många år så är han en fin guide för den teologiska vetenskapen. Han visar hur synen på bibeln förändrats sedan 1700-talet och upplysningen. Hur man kan se att all teologi och bibelforskning färgas av de glasögon som forskaren har. Är man ateist, troende osv. det visar oftast till vad man kommer fram till i sin forskning och vad man tror om bibeln som Guds ord. 

Anders menar ändå att all forskning är värd att föra en dialog med och tror på det ärliga samtalet inom bibelvetenskapen. Evangelikal-, pingstkarismatisk-, liberalteolog, om alla får utrymme runt diskussionsbordet så kan mycket gott komma fram inom vetenskapen fast man har olika syn och olika utgångspunkt i sitt vetenskapliga arbete.

Det står skrivet är en viktig bok för alla, om man är präst, pastor, studerande eller en vanlig bibelläsare.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar